“دریاقلی” اولین کسی که پیشروی عراق را گزارش داد

 در آبادان یک گاراژ اوراق فروشی داشت؛ اسمش دریاقلی (سورانی) بود؛ وقتی عراقی‌ها حمله کردند این شیرمرد زودتر از پیشروی عراقی‌ها با خبر شد.


این رزمنده به محض دیدن نیروهای بعثی با دوچرخه قراضه‌اش هشت کیلومتر را رکاب زد تا به نیروهای خودی رسید و به بچه‌های سپاه آبادان اطلاع داد که وضعیت این طوری است و آن‌ها هم رفتند و پیشروی عراقی‌ها را سد کردند.


دریاقلی بعدها به همراه فرزندش در جنگ به شهادت رسید روحش شاد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.