یک نسخه

وقتی ماشینت جوش می آورد، حرکت نمی کنی بلکه کنار می زنی و می ایستی وگرنه ممکن است آتش بگیرد. خودت هم همینطور؛

یعنی وقتی جوش می آوری، عصبی و عصبانی می شوی، تخته گاز نرو! بزن کنار! ساکت باش! و هیچ نگو! وگرنه آسیب می بینی.

این نسخه شفا بخش پیامبر بزرگوار(ص) است که فرمود:

« اذا غَضِبتَ فَاسکُت »

هرگاه عصبانی شدی سکوت کن.

حجه الاسلام رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.