چه چیزی میتواند مشکلات مالی شما را حل کند؟

چه چیزی میتواند مشکلات مالی شما را حل کند؟

هوش مالی تنها چیزی است که میتواند مشکلات مالی شما را حل

کند. به عبارت ساده، هوش مالی بخشی از هوش شماست که قادر

است موضوعات مربوط به مسائل مالی را شناسایی و سپس رفع

کند. نمونه های ساده ای از مشکلات مالی عبارتند از:

-1 من درآمد کافی ندارم.

-2 بدهیهای زیادی دارم و به افراد زیادی بدهکارم.

-3 قادر نیستم خانه ای برای زندگی بخرم.

-4 ماشینم خراب است، اما هیچ پولی ندارم تا آن را تعمیر کنم.

10/000-5 دلار پول دارم. چگونه باید از آن استفاده کنم؟

-6 فرزندان قصد دارند به دانشگاه بروند، اما من هیچ پولی برای

تحصیل آنها ندارم.

-7 هیچ پولی برای دوران بازنشستگی ام پسانداز نکرده ام.

-8 از شغلم راضی نیستم، اما نمیتوانم آن را رها کنم. چون میدانم

با از دست دادن آن بیکار شوم.

-9 اکنون بازنشسته شده ام، اما هیچ پولی ندارم.

-10 به یک عمل جراحی نیاز دارم، اما هیچ پولی ندارم.

هوشمالی شما قادر است چنین مشکلاتی را حل کند. متأسفانه، اگر

هوش مالی شما به اندازه کافی بالا نباشد، مشکلات شما همانند

قبل حل نشده باقی میمانند. آنها هرگز از بین نمیروند، بلکه در یک

برهه از زمان کمرنگتر و در زمانی دیگر حادتر میشوند. برای

مثال، بسیاری از افراد هستند که از زمان آغاز جوانیشان تا زمان

بازنشستگیشان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند و

هرگز نمیتوانند آنها را برطرف کنند. در حقیقت پول تنها مسئله ای

است که زندگی شما را در هر لحظه تحت تأثیر قرار میدهد. فرقی

نمیکند که چند ساله هستید و به چه کاری مشغول میباشید. در

واقع همین پول است که باعث میشود شما تصمیم بگیرید که با

اتوبوس به مسافرت بروید یا با هواپیما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.