پاسخنامه سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵

پاسخنامه سوالات ریاضی کنکور تجربی ۹۵,جواب سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵,کلید سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵,پاسخ سوالات درس ریاضی رشته تجربی ۹۵

پاسخنامه سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵

کلید سوالات از طرف سازمان سنجش هنوز قرار نگرفته ولی ما کلید پیشنهادی دبیران را فعلا اینجا قرار می دهیم.


کلید های پیشنهادی دبیران

شماره سوال

فاطمه 
عمویی

علی اصغر 
شریفی

مرتضی 
فهیم
علوی

مهرداد 
ملوندی

امیرحسین 
ابومحبوب

همایون 
شریک

عرفان 
مختارپور

مسعود 
بهبودی

علیرضا 
زارعی

رضا 
ادیبی

۱۲۶

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۱۲۷

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۲۸

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۱۲۹

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۰

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۳۱

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲

۱۳۲

۱

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۳۳

۱

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۳۴

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۵

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۳۶

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۳۷

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۹

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۱۴۰

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۱۴۱

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۴۲

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲

۳

۳

۳

۱۴۳

۲

۱

۱

۱

۱

۲

۱

۱

۱

۱

۱۴۴

۲

۲

۲

۳

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۴۵

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۴۶

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۴۷

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۴۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۴۹

۱

۴

۴

۴

۴

۲

۴

۴

۴

۲

۱۵۰

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۱۵۱

۱

۱

۱

۱

۱

۴

۱

۱

۱

۱

۱۵۲

۲

۲

۲

۲

۲

۴

۲

۲

۲

۱۵۳

۴

۴

۴

۴

۲

۴

۴

۴

۱۵۴

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱۵۵

۴

۴

۴

۴

۲

۴

۴

۴

 

منبع:کانون فرهنگی اموزش


برچسب ها:پاسخنامه سوالات ریاضی کنکور تجربی ۹۵,جواب سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵,کلید سوالات درس ریاضی کنکور تجربی ۹۵,پاسخ سوالات درس ریاضی رشته تجربی ۹۵


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.