نوزاد رفاه طلب

از وزیر بهداشت پرسیدم، مادران ما ده دوازده شکم
می‌زاییدند و به همه هم شیر می‌دادند، حالا این دخترها یکی می‌زایند، شیرشان خشک
می‌شود. قصه چه شده است؟ این که دیگر پنج بعلاوه یک نیست. قدیم می‌زاییدند، به همه
شیر می‌دادند، حالا یکی می‌زاید و شیر ندارند. این آقای یک زمانی وزیر بهداشت و
درمان، چنین گفت، حالا صحت و سقمش با دکترهاست، من اینجا حرف او را نقل می‌کنم. 

می‌گفت: کودک،  سینه‌ مادرش را بخواهد بمکد، چون گوشت است، هی باید سفت بمکد تا شیر از
سینه بیرون بیاید. ولی سرشیشه پلاستیک است، تا می‌مکد زود دهانش پر از شیر می‌شود.
دو سه بار بچه با شیشه و مکیدن ساده دهانش پر از شیر بشود، می‌گوید: مگر خل هستم
که به گوشت مک بزنم، با زور شیر بکشم؟ ایشان چنین می‌گفت. 

می‌گفت: رفاه طلبی در
همان نوزاد هم اثر دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.