مصر تتجاهل التندید بهجوم خان شیخون الکیمیائی

أعربت الخارجیه المصریه عن قلق بالغ مما وصفتها بتداعیات أزمه خان شیخون التی راح ضحیتها عشرات المدنیین السوریین، وما ترتب على ذلک من تطورات خطیره؛ ولم توجه إدانه للهجوم الکیمیائی.
منبع: الجزیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.