محمود احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات منع نشده است


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_7 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_7 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_7 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_7 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_7 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_7”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_7); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_7 = document.getElementById(“advanced_iframe_7”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_7 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_7() {}function aiChangeUrl(loc) {}

محمدرضا باهنر در گفتگو با قانون درباره کاندیداتوری فردی از تیم احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و سبد رای او نظر خود را مطرح کرده است.

در سه مورد این موضوع را می‎توان ارزیابی کرد. یکی این که در رسانه‎ها برداشت‎های اشتباهی از سخنان رهبری در مورد شخص احمدی نژاد می‎شود و می گویند آقای احمدی نژاد از حضور در انتخابات منع شده است، در حالی که حضرت آقا خودشان توضیح دادند و فرمودند نظر مشورتی دادم، امر و نهی در کار نیست. تا جایی که ما اطلاع داریم احمدی نژاد قرار نیست بیاید و قرار است به نظر مشورتی عمل کند.

بعد از آن از قول او در رسانه‎ها مطرح شد که احمدی‎نژاد قصد ندارد در انتخابات از کسی حمایت یا علیه کسی اقدام کند ولی در این اواخر بحث کاندیداتوری آقای بقایی مطرح شده و عده ای نیز به آن جریان پیوستند و دوباره در فضای مجازی بحث‎هایی به‎وجود آمد که احمدی نژاد ممکن است از شخص بقایی حمایت کند. بنده در مورد اصل ماجرا که قرار است چه اتفاقی بیفتد اطلاع دقیقی ندارم اما اینکه تیم او بخواهند وارد بحث انتخابات شوند، منعی ندارد.

اینکه برای احمدی نژاد سبد رای قابل توجهی وجود دارد را نیز نمی‎توان رد کرد اما بنده بر این باورم که احمدی نژاد نمی‎تواند رای خودش را به دیگری انتقال دهد. بر خلاف برخی شخصیت‌های سیاسی که می‌توانند رای خود را با توصیه به سبد دیگری واریز کنند، بیشتر کسانی که به خود احمدی‌نژاد رای می‌دهند با توصیه او رای خود را عوض نمی کنند.

The post محمود احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات منع نشده است appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.