مثل گلاب!

به گل آب بدهی گلاب می دهد. یعنی همان چیز، بهترش را به شما برمی گرداند. خدا دوست دارد مثل گل باشیم، یعنی هر کس به ما محبتی کرد با محبت بیشتر پاسخ بدهیم.

هنگامی که شما را احترام کردند شما زیباتر احترام کنید.

حجه الاسلام رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.