مثل عطر!

تو برای عطر زدن به کسی نگاه نمی‌کنی. اصلا برایت مهم نیست دیگران عطر می‌زنند یا نه. خوب شدن هم مثل عطر زدن است. چه کار داری دیگران خوب‌اند یا نه، خوبی می‌کنند یا نه. این حرف و نصیحت خداست که می‌گوید: خود را باش.

بر شما باد خودتان! علیکم انفسکم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.