مثل بازی مار پله!

Image result for ‫عکس حجت الاسلام رنجبر‬‎

بچه ها را دیده اید که با هم مار پله بازی می کنند.

مار پله یک صفحه ای مربع شکل است که مربع های کوچکی روی آن طراحی شده است و روی مربعها هم عکس مار و پله آمده است. در هر خانهای که پله باشد بالا میروند و در هر خانهای هم که مار باشد پایین میآیند. گاهی اتفاق میافتد که کسی همان خانه های پایین باشد، اما سر و کارش با پله بیفتد و سریع چند ردیف خانه را پشت سر گذاشته و بالا رود. گاهی هم بالاست اما سر و کارش به مار میافتد و گزیده شده و فرود می آید.

حال دنیا دقیقاً چیزی شبیه صفحه ی مار پله است. گاهی ممکن است پایین باشی و خداوند نردبامی سر راه تو بگذارد، مثلًا دوست خوبی، کتاب خوبی، و یا همسر خوبی که به وسیله آن اوج گرفته و به قول حضرت امام رحمۀ الله علیه، به معراج بروی. و گاهی هم ممکن است بالا باشی، مثلاً تحصیلات بالا، اعتبار بالا، و یا تقوای بالایی داشته باشی و گرفتار نیش مار شوی، مثل اینکه رفیقی ناباب، یا کتابی بی معنا، یا درآمدی نامشروع تو را زمین زده و پایین بکشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.