مثل الاکلنگ!

الاکلنگ دو طرف دارد. یک طرف یکی نشسته است که خود را پایین می کشد تا طرف مقابل بالا برود؛ آنگاه طرف مقابل هم

متقابلاً چنین رفتاری خواهد کرد. یعنی هر کدام تلاش می کنند تا دیگری را بالا ببرند، و اینجاست که بازی معنا پیدا می کند و

لذتبخش می شود.

می خواهم بگویم زندگی همچنین وضعیتی دارد. چه یک زن و شوهر، چه دو تا رفیق چه دو تا همکار، اگر هر کدام تلاش کند

دیگری رشد و ارتقاء پیدا کند، آن دیگری هم همین کوشش را خواهد کرد؛ یعنی احترام احترام می آورد، همانطور که بی حرمتیهم بی حرمتی به دنبال خواهد داشت.

حجه الاسلام رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.