فرق فقرا و ثروتمندان

یکی از بارزترین تفاوت های ثروتمندان با فقرا فقرا مداوم و مستمر و همیشه درباره چیزهایی که نمی خواهند صحبت می کنند.(اوضاع جامعه،فقر،رکود اقتصادی ،اقساط و...) ثروتمندان مداوم و مستمر و همیشه در مورد چیزهایی که می خواهند ، صحبت می کنند. (اهداف، پروژه های مختلف ،اتفاقات خوب، ثروت و موفقیت ) ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.