فردا چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ یارانه خرداد ماه واریز می شود

فردا چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ یارانه خرداد ماه واریز می شود

زمان واریز یارانه خرداد ماه

یارانه خرداد ۹۵ کی واریز می شود؟

شصت و چهارمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خردادماه، ساعت ۲۴فردا ( چهارشنبه۲۶ خرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

همانند ماه های گذشته مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی۴۵۴۰۰ تومان است.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

فردا چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ یارانه خرداد ماه واریز می شود

فردا چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ یارانه خرداد ماه واریز می شود


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.