عربستان توانایی رقابت با ایران را ندارد » ۱۹دی آنلاین


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_5 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_5 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_5 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_5 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_5 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_5”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_5); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_5 = document.getElementById(“advanced_iframe_5”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_5 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_5() {}function aiChangeUrl(loc) {}

به نوشته گلوبالیست عربستان در بلند مدت تنها با تکیه به این دو داشته خود نمی تواند با رقیبی قدرتمند همچون ایران رقابت کند که داشته های زیادی روی میز گذاشته است.

به گزارش عصر ایران گلوبالیست در مقاله ای به قلم ” جیمز . ام . دورسی” با اشاره به سفر اخیر پادشاه عربستان به پکن و درخواست او از مقامات چینی برای تجدید نظر در رابظه شان با ایران؛ نوشت: ملک سلمان در سفر اخیر خود به پکن کوشید مقامات چینی را به تجدید نظر در رابطه شان با ایران ترغیب کند، اما این خواسته او شانس اجابت ندارد.

به نوشته دورسی نبرد کنونی بین عربستان و ایران نزاعی نابرابر است چرا که ایران کارت های بازی زیادی روی میز دارد در حالی که عربستان فاقد آنهاست.

بر اساس این گزارش کارت های مزیت ایران در رقابت منطقه ای با عربستان عبارتند از: جمعیت بزرگ، زیر ساخت صنعتی، منابع مختلف، نیروی نظامی آب دیده، فرهنگ ریشه دار، میراث بان یک امپراتوری و در نهایت قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ممتاز و در چهاراه مواصلاتی.

اما داشته های عربستان در رقابت با ایران به نوشته جیمز دورسی تنها در دو چیز خلاصه می شود: وجود دو شهر مقدس مکه و مدینه در حجاز و داشته دیگر پول.

به نوشته گلوبالیست عربستان در بلند مدت تنها با تکیه به این دو داشته خود نمی تواند با رقیبی قدرتمند همچون ایران رقابت کند که داشته های زیادی روی میز گذاشته است.

در این مطلب با شرح تفصیلی آینده امیدبخش ایران در زمینه بازار گاز جهانی، ایران را در زمینه بازار گاز آینده جهان یکی از کشورهای مممتاز دانسته که این مساله نیز بر کارت های بی شمار ایران در رقابت با عربستان سعودی خواهد افزود و به همین خاطر کشورهای نزدیک به ایران به این راحتی حاضر نخواهند بود به خاطر منافع عربستان سعودی در بلند مدت قید رابطه با ایران را بزنند.

منبع: ۱۹ دی

The post عربستان توانایی رقابت با ایران را ندارد » ۱۹دی آنلاین appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.