طباطبائی از شرایط امتناع سخن می گوید/ گفتاری از رحیم محمدی – –


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_10 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_10 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_10 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_10 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_10 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_10”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_10); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_10 = document.getElementById(“advanced_iframe_10”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_10 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_10() {}function aiChangeUrl(loc) {}

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نشست هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی، نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه من از شاگردان دکتر سید جواد طباطبایی بوده ام و درس های بسیاری از ایشان فراگرفته ام گفت: دکتر طباطبایی همیشه در کلاس هایش به این نکته که هر جا که هستید دوباره آنجا را بیاندیشید تاکید داشت. همچنین دکتر طباطبایی بر خلاف آن چیزی که دوستان مطرح کردند که کتاب ایشان روش ندارد در کتاب می گوید که روش من تحلیل گفتار است پس قطعا مفاهیم برای او مهم هستند. همچنین در فلسفه قدیم ما اصطلاح ها و مفاهیمی مانند مانع و مقتضی را می بینیم اما طباطبایی می گوید که من از شرایط امتناع حرف می زنم و این شرایط، شرایط تاریخی است. یعنی مجموعه ای از ساختارها، نهادها و گفتارها وجود دارد که بودن چیزی را ممکن و نبودن برخی چیزها را ممنوع می کند.

محمدی در پایان گفت: ما نیازمند کاری مانند آنچه مارکس کرد هستیم. هگل از ایده آغاز کرد، مارکس می گوید من از ماده شروع می کنم. شاید فیلسوف امروز ایران هم بایستی از بازاندیشی در  بازار فلسفه ای بتواند آغاز کند. از پشت به این نهادها که به مثابه امر اجتماعی گشوده شده است نگاه کند. فیلسوف ما باید در بنیادهای اندیشه ایرانی بیاندیشد یعنی همان کاری که مارکس کرد. اما پرسش این است که چرا فیلسوف نقطه آغازش را  تغییر نمی دهد. 

فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.

منبع: مهر

The post طباطبائی از شرایط امتناع سخن می گوید/ گفتاری از رحیم محمدی – – appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.