ضرورت آموزش مسایل مالی و پولی به دانش آموزان و دانشجویان

دانش آموزان و دانشجویان  هرگز

نمیفهمند که پول و سرمایه چه ارزشی دارند و چگونه میتوان در

زندگی از آنها استفاده کرد. اگر مدارس همه چیز را درباره پول

به جوانان یاددهند و آنها را با روشهای کاربردی، جزوات تکمیلی

و برنامه های مالی آشنا کنند، آنها درآینده قادر خواهند بود که

مسائل مالیشان را براحتی حل کنند و از زندگی لذّت بیشتری

ببرند. اکثر مردم هنوز نمیدانند که برنامه ها و قوانین

مربوط به پول و سرمایه به کلیّ تغییر کردهاند و نمیتوانند بفهمند

که برنده هستند یا بازنده. آنها هنوز از تغییرات مسائل اقتصادی

واهمه دارند و آن را یک بحران تلقّی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.