سرش را ب دیوار میکوبد

مراقب کمبود ویتامین پ یا Pباشید!
نحوه جبران این ویتامین فقط با تنظیم پیشواز رفع میشه!
گوش کن،انتخاب کن
شیدایی:۷۲
https://goo.gl/oJXW2c
بی معرفت:۷۳
https://goo.gl/6qCzFz
ارسال کدبه۷۵۷۵
۳۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.