ذبح ابلیس

جبرئیل به حضرت داود و سلیمان صنعت زره سازی را آموخت و آنها این صنعت را ترویج دادند. حضرت سلیمان هر هفته زره ای می ساخت و در بازار می فروخت. او توانست به اذن خدا تمام شیاطین را به زنجیر بکشد ولی حضرت سلیمان از خداوند خواست که رخصت بدهد که خود ابلیس را هم در زنجیر بکشد (حضرت مهدی (عج) تمام این شیاطین را قلع و قمع خواهد کرد و در نهایت ذبح ابلیس است) تقدیر این طور نبود ولی او اصرار کرد و خداوند قبول کرد. چند روزی ابلیس در زنجیر بود. روزی او زره ای ساخت که آنرا بفروشد ولی کسی در بازار نبود و بازار کساد بود. حضرت سلیمان درمناجات به خدا گفت که این چه وضعیتی است؟ خداوند فرمود: که تو خودت خواستی که وسوسه های شیطان را برداریم و دیگر کسی انگیزه ی کسب و کار ندارد. یعنی در آن زمان تمام بازار کسب و کار شیطانی بوده است. 

بدان که؛

ابلیس اولین نفری است که وارد بازار می شود و آخرین نفری است که از بازار خارج می شود.

حجه الاسلام حیدری کاشانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.