دنیا هیئت خداست.

مثل چای قند پهلو!

توی هیئتهای خیلی بزرگ، حتماً دیده ای، یک نفر سینی به دست است و فقط چای می دهد، و خیلی طول نمی کشد که دیگری باظرفی پر از قند از راه می رسد.

حالا بچه ها که با هیئت آشنا نیستند تا چای آمد، از قند می پرسند اما بزرگترها چون ماجرا را خوب می دانند آرام و صبورند و از بچه ها می خواهند که صبوری کنند.

حال یادمان باشد: دنیا هیئت خداست و غمها، غصه ها، ناگواری ها و تلخی ها چیزی شبیه چای تلخ است و از آن طرف راحتی ها و

شادی ها و شیرینی ها همانند قند است.

پس اگر در زندگی غم و غصه ای سراغت آمد مبادا بی تابی کنی، مبادا بیقراری کنی. آرام باش چون دیر یا زود قند شادی در راه است.

این سخن امیر المومنین علی(ع) است که فرمود:

« لِکُلِّ هَمًّ فَرَجٌ »

برای هر غصه ای شادی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.