دلایل فقر از نظر رابرت کیوساکی

دلایل فقر
فقر بیشتر از آنکه راه حل داشته باشد، مشکلات دارد. فقر در حالی
اتفاق میافتد که فرد قادر نیست، مشکلات مالیاش را حل کند.
الکبته تمامی دلایل فقر کمبود پول و سرمایه نیست. به طوری که
ممکن است به واسطۀ اعتیاد، ازدواج نادرست، زندگی در اماکن
نامناسب، نداشتن هیچگونه دانش و حرفه، بیکاری و بیماری به
وجود آید.
بسیاری از مشکلات مالی امروز، مانند بدهیهای زیاد و حقوق و
درآمدهای پایین، شرایطی را بوجود میآورند که شخص از
شناسایی و حل مشکلات خود بازماند.
برای مثال افراد برای گریز از فقر و بیکاری مجبور میشوند که به
کشورهای دیگر مهاجرت کنند تا بتوانند پول مورد نیاز خود را
بدست آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.