دختران

پیامبر اعظم (ص):
چه خوب فرزندانی هستند دخترانِ با حجاب.
هر کس یکی از آنها را داشته باشد، خداوند آن را برای وی پوششی از آتش دوزخ قرار می دهد و هر کس دو تا داشته باشد، خداوند به خاطر آنان، او را وارد بهشت می سازد و اگر سه دختر یا مانند آن خواهر داشته باشد، جهاد و صدقه ای استحبابی از او بر می دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.