دانشمندان لحظه ورود پلاستیک به چرخه غذایی را فیلم‌برداری کردند

دانشمندان موفق شده‌اند از لحظه جذب پلاستیک توسط پلانکتون‌ها فیلم‌برداری کنند. پلانکتون‌ها در ابتدای چرخه غذایی قرار دارند که یک سوی آن بشقاب غذای روزانه ما قرار دارد. این موجودات بسیار کوچک نقشی حیاتی در حفظ محیط زیست بستر اقیانوس‌ها دارند و در فرآیند چرخه کربن هم بسیار مهم‌ا‌ند.
منبع: بی بی سی فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.