جواب نغز امام (ره) به ماموران ترکیه

زمانی که امام خمینی(ره) در ترکیه تبعید بودند، مأموران اطلاعاتی ترکیه برای اینکه امام را بترسانند، ایشان را به منطقه ای بردند و گفتند: چهل نفر از علمای ترکیه علیه حکومت سخنی گفتند و اعدام شدند و اینجا به خاک سپرده شدند.

حضرت امام (ره) فرمود: عجب!! ای کاش در ایران هم چهل نفر از علما شهید می شدند تا ما از علمای ترکیه عقب نمانیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.