جانشین دی میستورا چه کسی خواهد بود؟


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_6 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_6 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_6 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_6 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_6 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_6”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_6); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_6 = document.getElementById(“advanced_iframe_6”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_6 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_6() {}function aiChangeUrl(loc) {}منابع وابسته به سازمان ملل اعلام کردند که این سازمان همچنان در حال بررسی برای انتخاب جایگزین دی میستورا، نمایندۀ خود در امور سوریه، است.

العالم سوریه
به گزارش خبرنگار العالم، دی میستورا که ماموریتش این ماه به پایان می رسد، از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود تا ماموریت او را سه ماه دیگر تمدید کند، اما آنتونیو گوترش با این کار مخالفت کرده بود.
گمانه زنی ها نشان می دهند که مهم ترین گزینه های جایگزینی دی میستورا، جمال بن عمر نمایندۀ سابق سازمان ملل در امور یمن و زیگرید کاج، رئیس تیم بین المللی نابودی تسلیحات هسته ای سوریه هستند.
 

منبع: العالم

The post جانشین دی میستورا چه کسی خواهد بود؟ appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.