تقید دینی پروفسور حسابی

در کلاس های درس استاد، خانم های دانشجو با دامن، جوراب، یقه های بسته و روسری های مناسب، حاضر می شدند. شهید دکتر مصطفی چمران که دانشجوی ایشان در دانشکده فنی بود، می گفت که دانشجوهای پسر هم خودشان را مقید به پوشیدن کت در کلاس آقای دکتر حسابی کرده بودند، به طوری که اگر دانشجویی کت نداشت، برای ساعتی، آن را قرض می گرفت.

در ماه مبارک رمضان، کلاس های درس دانشگاه را نیم ساعت قبل از اذان مغرب، تعطیل می کرد تا دانشجویانش بر سر سفره افطاری که آقای دکتر تدارک دیده بود، حاضر شوند. پس از افطار هم تا نزدیکی های سحر، با دانشجویانش در آزمایشگاه، کار می کردند. به کسانی هم که تا سحر می ماندند، تعدادی مغز بادام به عنوان سحری می داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.