ترکیب اصلی بولیوی – آرژانتین :: ورزش سه


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_4 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_4 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_4 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_4 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_4 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_4”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_4); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_4 = document.getElementById(“advanced_iframe_4”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_4 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_4() {}function aiChangeUrl(loc) {}

 

به گزارش “ورزش سه”، علیرغم خبر شوک آور محرومیت مسی، شاگردان بائوسا به دنبال پیروزی در خانه بولیوی هستند.

 

بولیوی: لامه، بجینارو، رنتنو، رالدس، فلورس، کاسترو، چامکرو، وایار، اسکوبار، مارتینز، آرسه

 

آرژانتین: رومرو، فونس موری، موساکیو، رونکالیا، روخو، پیزارو، بانگا، پرز، دی ماریا، کوره ا، پراتو

منبع: ورزش ۳

The post ترکیب اصلی بولیوی – آرژانتین :: ورزش سه appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.