تایید یادداشت “کافه سینما”/ نماینده اصغر فرهادی در اسکار، تاکید کرد که کشورش آمریکاست: «من به دلیل فرصت‌هایی که آمریکا در اختیار من قرارداده است به این جایی که امروز هستم رسیده‌ام، ایران در ۱۹۷۹ از افرادی مثل من خواست آن جا را ترک کنیم»


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_5 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_5 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_5 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_5 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_5 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_5”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_5); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_5 = document.getElementById(“advanced_iframe_5”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_5 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_5() {}function aiChangeUrl(loc) {}

کافه‌سینما | تایید یادداشت “کافه سینما”/ نماینده اصغر فرهادی در اسکار، تاکید کرد که کشورش آمریکاست: «من به دلیل فرصت‌هایی که آمریکا در اختیار من قرارداده است به این جایی که امروز هستم رسیده‌ام، ایران در ۱۹۷۹ از افرادی مثل من خواست آن جا را ترک کنیم»

The post تایید یادداشت “کافه سینما”/ نماینده اصغر فرهادی در اسکار، تاکید کرد که کشورش آمریکاست: «من به دلیل فرصت‌هایی که آمریکا در اختیار من قرارداده است به این جایی که امروز هستم رسیده‌ام، ایران در ۱۹۷۹ از افرادی مثل من خواست آن جا را ترک کنیم» appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.