. – ببینید/ بمب افکن فراصوت «میگ-۳۱» آماده عملیات هوایی


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_3 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_3 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_3 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_3 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_3 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_3”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_3); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_3 = document.getElementById(“advanced_iframe_3”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_3 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_3() {}function aiChangeUrl(loc) {}

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز به نقل از اسپوتنیک، بمب افکن فراصوت «میگ-۳۱» بدون در نظر گرفتن هیچ یک از شرائط آب هوایی قادر به انجام عملیات در مناطق دوردست است.

 

۵۱۲

 

منبع: جام

The post . – ببینید/ بمب افکن فراصوت «میگ-۳۱» آماده عملیات هوایی appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.