اشتراک شیعه و سنی

شیعه و سنی مشترکات زیاد دارند. یکی از مشترکات این است که معتقد به امام دوازدهم هستند که امام زمان می‌آید و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند. 

حرف ما این است که می‌گوییم: اگر اینطور است جمع شوید یک مهدی پیدا کنید، با او بیعت کنید، بیاید دنیا را پر از عدل و داد کند.  می‌گویند: نه امام آخر الزمان را باید خدا تعیین کند.

 می‌گوییم: اگر امام آخر را خدا باید تعیین کند، معلوم می‌شود امام اول را هم باید خدا تعیین کند.امام اول را ما بیعت کردیم و تعیین کردیم. ولی امام آخر را خدا تعیین می‌کند. اگر حق انتخاب دارید که اولش داشتید، پس آخرش هم انتخاب کنید. اگر حق انتخاب ندارید که بگویید: آخرالزمان هم حق انتخاب ندارید، پس پیداست از اول هم نداشتید. 

حاج آقا قرائتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.