استفاده از فرصتها

قبل از انقلاب آیت الله العظمی مکارم به ما فرمود:
تعطیلات حوزه زیاد است. بیایید خودمان یک مقدار از تعطیلات کم کنیم و یک کاری
کنیم. ده طلبه زیر نظر ایشان بود. چهارشنبه غروب بعد از نماز مغرب دیگر حوزه تعطیل
است. یک ساعت و نیم چهارشنبه شب و یک ساعت  و نیم پنج شنبه صبح حوزه تعطیل
است. دو تا یک ساعت و نیم در هفته سه ساعت است. می‌دانید نتیجه هفته‌ای سه ساعت چه
شد؟ تفسیر نمونه شد که ۲۷ جلد است و حدود صد بار با کم و زیادش چاپ شده است. به
چند زبان دنیا ترجمه شده است. این نتیجه استفاده از تعطیلات است. 

چه اشکالی دارد
یک بچه دبیرستانی و راهنمایی پیش کسی برود که شناخته شده است. عمو و دایی، پدر
نجار است، پسر لیسانس است، چکش دست نمی‌گیرد. لیسانس است مزرعه و آب و باغ را نمی‌رسد.
می‌گوید: من لیسانس هستم. بیل دست نمی‌گیرم. خوب پس حضرت علی بی‌خود بیل دست گرفت؟
چه اشکالی دارد آدم با سواد ترین مردم کره زمین باشد و بعد از پیغمبر بیل دست
بگیرد؟ این که کار زشتی است چه کسی گفته است؟…

حاج آقا قرائتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.