اسباب کشی رئیس‌جمهور از ترس ارواح


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_5 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_5 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_5 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_5 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_5 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_5”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_5); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_5 = document.getElementById(“advanced_iframe_5”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_5 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_5() {}function aiChangeUrl(loc) {}


اسباب کشی رئیس‌جمهور از ترس ارواح


جهان > اروپا – ریودوژانیرو> رئیس‌جمهور برزیل پس از ترک کاخ ریاست‌جمهوری و نقل مکان به یک خانه دلیل آن‌را حضور ارواح در کاخ اعلام کرد.

مایکل‌تمر ۷۶ساله به خبرنگار‌ها گفت در کاخ آلوارودا آنقدر صداهای مشکوک و ترسناک شنیده است که مطمئن شده باید ارواح را از این کاخ بیرون کنند. گفتنی است همسر رئیس‌جمهور نیز کشیشی را برای مراسم بیرون راندن ارواح به کاخ آورده بوده که ظاهرا فایده‌ای نداشته است.

The post اسباب کشی رئیس‌جمهور از ترس ارواح appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.