آتش زدن کالای قاچاق-اسراف

دبستان شهید شجاعی:

چرا آتش زدن کالای قاچاق اسراف نیست؟

حضرت موسی گوساله سامری که مقدار زیادی طلا در ساختن  آن به کار رفته  بود را سوزاند ، آن تکه تکه کرد و ذرات آن را به دریا ریخت

سوال: آیا این کار حضرت موسی اسراف نبود؟ نمی شد ایشان طلاها را بین مردم فقیر توزیع کند؟

نکته مهم اینجاست که گوساله سامری نحس بود و منشاء فساد و هلاکت جامعه. اگر حضرت موسی تکه های طلا را به مردم میداد، شاید این افراد جاهل به نظر قداست به آن نگاه می کردند. حضرت موسی خواست غائله گوساله پرستی را به کلی از  بین ببرد

گوساله سامری قاچاق!

همانگونه که برای هدف متعالی ترویج خداپرستی باید هزینه کرد، آتش کشیدن کالای قاچاق نیز در صدد از بین بردن فتنه قاچاق است که مانند موریانه به جان تولید ملی افتاده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.